საიტი გაშვებულია სატესტო რეჟიმში. ძველი საიტის სანახავად დააჭირეთ ლინკს

2017-2018 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადები

შემოდგომის სემესტრი

პირველსემესტრელები ბაკალავრიატი/ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

 • ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 2017 წლის  5 სექტემბერი - 2017  წლის  20 სექტემბერი
 • სააუდიტორიო მეცადინეობები - 2017 წლის  25 სექტემბერი - 2018 წლის  13 იანვარი
 • შუალედური შეფასების კვირა - 2017  წლის  13 ნოემბერი - 18 ნოემბერი
 • საშობაო არდადეგები - 2018 წლის  1 იანვარი  -  7  იანვარი
 • საგამოცდო პერიოდი :

)  დასკვნითი გამოცდები - 2018 წლის  17 იანვარი - 7 თებერვალი

)  დამატებითი გამოცდები - 2018  წლის  14 თებერვალი -  28 თებერვალი

პირველი კურსი  მაგისტრატურა/დოქტორანტუარა

 • სააუდიტორიო მეცადინეობები - 2017 წლის  2 ოქტომბერი - 2018 წლის  20 იანვარი
 • შუალედური შეფასების კვირა - 2017  წლის  20 ნოემბერი - 25 ნოემბერი
 • საშობაო არდადეგები - 2018 წლის  1 იანვარი  -  7  იანვარი
 • საგამოცდო პერიოდი :

)  დასკვნითი გამოცდები - 2018 წლის  22 იანვარი - 3 თებერვალი

დამატებითი გამოცდები - 2018  წლის  12 თებერვალი -  24 თებერვალი

ბაკალავრიატი/მაგისტრატურა/დოქტორანტუარა

 • ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 2017 წლის  15 აგვისტო - 2017  წლის  25 სექტემბერი
 • სააუდიტორიო მეცადინეობები - 2017 წლის  25 სექტემბერი - 2018 წლის  13 იანვარი
 • აკადემიური დავალიანების მქონე სტუდენტთა აკადემიური რეგისტრაცია -  2017 წლის 18 სექტემბერი - 7 ოქტომბერი
 • შუალედური შეფასების კვირა - 2017  წლის  13 ნოემბერი - 18 ნოემბერი
 • საშობაო არდადეგები - 2018 წლის  1 იანვარი  -  7  იანვარი
 • საგამოცდო პერიოდი :

)  დასკვნითი გამოცდები - 2018 წლის  17 იანვარი - 7 თებერვალი

)  დამატებითი გამოცდები - 2018  წლის  14 თებერვალი -  28 თებერვალი

გაზაფხულის  სემესტრი

ბაკალავრიატი/მაგისტრატურა/დოქტორანტუარა

 • ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 2018 წლის   1 მარტი - 2018  წლის  5 მარტი
 • სააუდიტორიო მეცადინეობები - 2018 წლის  5 მარტი - 2018  წლის  16 ივნისი
 • აკადემიური დავალიანების მქონე სტუდენტთა აკადემიური რეგისტრაცია -  2018 წლის 28 თებერვალი - 17 მარტი
 • შუალედური შეფასების კვირა - 2018 წლის  23 აპრილი - 28 აპრილი
 • საგამოცდო პერიოდი :

)  დასკვნითი გამოცდები - 2018 წლის  20 ივნისი  - 11 ივლისი

)  დამატებითი გამოცდები - 2018 წლის  18 ივლისი -  1 აგვისტო

კონტაქტი