საიტი გაშვებულია სატესტო რეჟიმში. ძველი საიტის სანახავად დააჭირეთ ლინკს

საბაკალავრო პროგრამები

მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

მათემატიკა
კომპიუტერული ტექნოლოგიები

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

ფიზიკა
ქიმია
ბიოლოგია
გეოგრაფია
ეკოლოგია
ფარმაცია
ბიოსამედიცინო ინჟინერია

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ქართული ფილოლოგია
აფხაზური ფილოლოგია
ინგლისური ფილოლოგია
გერმანული ფილოლოგია
ფრანგული ფილოლოგია
სლავური ფილოლოგია
არქეოლოგია
ისტორია
თურქოლოგია

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სოციოლოგია
ფსიქოლოგია
პოლიტიკის მეცნიერებები
საერთაშორისო ურთიერთობები

განათლების ფაკულტეტი

მასწავლებლის განათლება
ინკლუზიური განათლება

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

ეკონომიკა
ბიზნესის ადმინისტრირება

იურიდიული ფაკულტეტი

სამართალი