საიტი გაშვებულია სატესტო რეჟიმში. ძველი საიტის სანახავად დააჭირეთ ლინკს

საგანმანათლებლო პროგრამები

ბაკალავრიატის დონე:

  1. მასწავლებლის განათლება (დაწყებითი საფეხური) – 240 კრედიტი;
  2. ინკლუზიური განათლება - 240 კრედიტი;
  3. მასწავლებლის მომზადების დამატებითი(minor) პროგრამა - 60 კრედიტი;
  4. დამოუკიდებლად არსებული მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა - 60 კრედიტი;

მაგისტრატურის დონე:

  1. განათლების მეცნიერები / საგნის სწავლების მეთოდიკა - 120 კრედიტი;
  2. განათლების ფსიქოლოგია - 120 კრედიტი;