საიტი გაშვებულია სატესტო რეჟიმში. ძველი საიტის სანახავად დააჭირეთ ლინკს

გადაწყვეტილებები სამაგისტრო პროგრამების აკრედიტაციის შესახებ

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილებები სამაგისტრო პროგრამების აკრედიტაციის შესახებ:

სამართალი

მათემატიკა

ქართული

ფილოლოგია

ისტორია

არქეოლოგია

კულტურათაშორისი კომუნიკაციები

გამოყენებითი სტატისტიკა

გამოყენებითი მათემატიკა

ევროპული ენები და ლიტერატურა

ბიზნესის ადმინისტრირება

კონდენსირებული გარემოს ფიზიკა

კომპიუტერებისა და ქსელების პროგრამული უზრუნველყოფა

მიკრობიოლოგია