მთავარი გვერდი
საიტი გაშვებულია სატესტო რეჟიმში. ძველი საიტის სანახავად დააჭირეთ ლინკს

გამოკითხვა

რომელი წიგნი გირჩევნიათ?
 • წიგნი 4

  (1993)
  შეფასება
 • წიგნი 3

  (1993)
  შეფასება
 • წიგნი 2

  (1993)
  შეფასება
ყველა შეკითხვის ნახვა
 • პირი, რომელიც აპირებს  გამოფენის, პრეზენტაციის ან სხვა ასეთი ღონისძიების გამართვის ადგილზე სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების რეალიზაციას საგადასახადო ორგანოში რეგისტრირებული საკონტროლო-სალარო აპარატის გამოყენებით ან მის გარეშე, საგადასახადო ორგანოს  უნდა მიმართოს განცხადებით, რომელშიც მიეთითება გადასახადის გადამხდელის დასახელება/სახელი და გვარი, საიდენტიფიაკციო ნომერი, გამოფენის, პრეზენტაციის ან სხვა ასეთი ღონისძიების გამართვის ადგილი და ვადა. საგადასახადო ორგანო განცხადების მიღებიდან არა უგვიანეს 3 სამუშაო დღისა აცნობებს გადამხდელს თანხმობის ან უარის თაობაზე. თანხმობის შემთხევაში, გამოფენის/ პრეზენტაციის ან სხვა ღონისძიების გამართვისას სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების რეალიზაცია შესაძლებელია განხორციელდეს სალარო აპარატის გარეშე. მოცემულ შემთხვევაში პირი უფლებამოსილია გასცეს ჩეკთან გათანაბრებული დოკუმენტი (ჩგდ).    

  პასუხი
 • ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი კითხვა ახალი   დასასრული

  პასუხი
 • პასუხი ტესტისთვის

  პასუხი
 • არც არაფერი, მხოლოდ სურვილი! ტესტი 1 ტესტი 2 ტესტი 3 ციფრები ციფრები ციფრები რამე რამე რამე რამე ჩამონათვალი

  პასუხი
 • შესაძლებელია თუ არა საკონტროლო-სალაპარაკო აპარატის გარეშე მატერიალური ფასეულობების რეალიზაცია გამოფენის, პრეზენტაციის ან სხვა შესაძლებელია თუ არა საკონტროლო-სალაპარაკო აპარატის გარეშე მატერიალური ფასეულობების რეალიზაცია გამოფენის, პრეზენტაციის ან სხვა 

  პასუხი
ყველა ფოტოს ნახვა
ყველა ვიდეოს ნახვა

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ფლეშ მობი

გაეცანით ჩვენი უნივერსიტეტის ვიდეოებს და გაგვიცანით უკეთესად